Obniżenie kosztów połączeń telefonicznych

Zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).

Bramka GSM (ang. Fixed Cellular Terminal, FCT) to rodzaj urządzenia telekomunikacyjnego, którego głównym zadaniem jest umożliwienie abonentowi stacjonarnej sieci telefonicznej wykonywanie połączeń z abonentem sieci GSM nie za pomocą sieci stacjonarnej lecz za pomocą sieci GSM.

Bramka GSM jest w rzeczywistości rodzajem telefonu komórkowego, w którym jednak wybieranie numeru i rozmowa odbywa się za pomocą klawiatury, mikrofonu i głośnika telefonu przewodowego podłączonego do bramki zwykłym przewodem telefonicznym. W zależności od modelu bramki telefon przewodowy może pracować w standardzie POTS lub ISDN. Zamiast telefonu może też być użyta centrala telefoniczna PABX.
W bramkach GSM instalowane są zwykłe karty SIM (3V) wydane przez któregoś z operatorów telefonii komórkowej. Dzięki temu użytkownicy telefonów stacjonarnych mogą wykonywać połączenia do sieci GSM po niższej cenie gdyż zazwyczaj koszty połączeń pomiędzy abonentami sieci GSM są niższe niż koszty połączeń z sieci przewodowej (PSTN) na sieć GSM.
Abonenci central PABX z zainstalowaną funkcją LCR i wyposażonych w bramki GSM mogą nawet nie wiedzieć, że ich połączenia wykonywane są za pośrednictwem sieci GSM.

Niektóre bramki GSM mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje:

  • zmiana polaryzacji linii w momencie odebrania rozmowy przez abonenta
  • przyjmowanie, przekazywanie połączeń z sieci GSM podłączenie do komputera PC i programowanie za pomocą kabla RS232, USB lub innego identyfikacja numeru CLIP-FSK (prezentacja numeru dzwoniącego) impulsy teletaksy wysyłanie lub odbieranie wiadomości SMS.
Podstawowe zalety bramki GSM:
  • Tanie połączenia do sieci komórkowych (z pominięciem operatorów stacjonarnych)
  • Dostęp dla wszystkich użytkowników centrali telefonicznej z linii wewnętrznej analogowej, systemowej lub ISDN,
  • Bezpieczeństwo - dodatkowa linia dostępna dla użytkowników centrali w razie awarii operatora stacjonarnego,
  • Wygoda - realizacja połączeń wychodzących i przychodzących oraz wykorzystanie funkcji centralowych jak przez tradycyjną linie telefoniczną,
Bramki GSM dostępne w ofercie Mobicom są gotowe do eksploatacji po zainstalowaniu przez użytkownika aktywnej karty SIM, ewentualne zmiany parametrów dostosowujących pracę bramki do podłączonych urządzeń lub aktywowania indywidualnych usług można dokonać z tradycyjnego telefonu w systemie tonowym lub za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego.

bramki antykradziezowe bramki antykradziezowe bramki antykradziezowe bramki antykradziezowe
Zobacz uzyte urządzenia w naszym sklepie internetowym:
www.MOBIDATA.pl

Copyright © by Mobicom Sp. z o.o. 2011